Jakie grupy klientów obsługuje nasze laboratorium?

Oferujemy naszym klientom szerokie spektrum działań. Naszą ofertę kierujemy do:
• Inwestorów prywatnych
• Inwestorów publicznych i administracji publicznej ( zarządców dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych)
• Firm budowlanych (budowa dróg i autostrad)
• Firm projektowych
• Wytwórni mas bitumicznych i betonowych oraz kopalni kruszyw

Nasza oferta

PROWADZIMY BADANIA:
• asfaltów
• mieszanek mineralno-asfaltowych
• mieszanek gruntowo-spoiwowych oraz mineralno-cementowo-emulsyjnych
• kruszyw
• gruntów
• betonów konstrukcyjnych i nawierzchniowych
• badania terenowe: wiercenia geologiczne i rozpoznanie podłoża, badanie równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni, odwierty w wykonanej nawierzchni

PROJEKTUJEMY RECEPTURY:
• mieszanek betonowych
• mieszanek minertalno-asfaltowych (Badania Typu)
• mieszanek gruntowych i gruntowo-cementowch
• mieszanek hybrydowych

WDRAŻAMY INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

• tworzenie innowacyjnych receptur na wyroby oraz usługi,
implementacja nowoczesnych i innowacyjnych technologii w budownictwie

ŚWIADCZYMY USŁUGI DORADZTWA TECHNOLOGICZNEGO
• nadzory laboratoryjne
• doradztwo technologiczne dla kopalni kruszyw i wytwórni mas bitumicznych ( obsługa bieżąca i w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji)
• kontrola jakości robót budowlanych na potrzeby inwestorów

PRZEPROWADZAMY EKSPERTYZY I OPINIUJEMY
• opinie i ekspertyzy z zakresu budownictwa (drogowego i ogólnego)

Dlaczego możesz nam zaufać?

• Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań
• ziałamy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 (laboratorium akredytowane)
• Nasz zespół stanowi wyspecjalizowana kadra ekspercka
• Wykorzystujemy najnowocześniejszym sprzęt badawczy
• Działamy z laboratoryjną precyzją i niezwykłą rzetelnością
• Jesteśmy innowacyjny

Zaufaj ekspertom

Nowa Wieś, ul. Działkowa 15

42-262 Poczesna

604 676 398
+48 (34) 327 68 41

biuro@instytut-labor-aquila.pl

© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Web by blatni.pl

Close Menu