Dedykowane receptury


Laboratorium Instytutu oferuje swoim klientom wsparcie technologiczne prowadzonych inwestycji drogowych i budowlanych. Istotnym elementem powodzenia każdej takiej inwestycji jest dobre przygotowanie do istniejących warunków. Takie przygotowanie obejmuje m.in. wcześniejsze opracowanie wariantów technologicznych z dostępnych dla wykonawcy materiałów.

Łączenie składników recepty wymaga dobrej znajomości wyrobu końcowego na jaki jest projektowana, a równocześnie wymaga zachowania niezwykle precyzyjnych proporcji celem osiągnięcia pożądanych właściwości. Dlatego na proces tworzenia receptury składa się wielokrotne eksperymentowanie ze składnikami, aż do momentu osiągnięcia pożądanych cech. Proces ten wymaga dużych nakładów czasu i pracy, a także precyzji.


Na proces tworzenia recept składają się także:

 • złożoność receptury;
 • różnorodność składników;
 • kwalifikacje i umiejętności personelu;
 • wymagania norm;
 • dokumentacja całego procesu.

Opracowujemy receptury dla:

 • mieszanek mineralno-asfaltowych (Badania Typu) zgodnych z wymaganiami stosownych norm zharmonizowanych;
 • podbudów z mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE) wg Zeszytu 61 IBDiM oraz „Instrukcji projektowania i wbudowywania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE)” GDDKiA, Politechnika Gdańska;
 • mieszanek betonowych przeznaczonych dla betonów konstrukcyjnych do zastosowania w obiektach inżynierskich zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12 oraz krajowym uzupełnieniem, tj. PN-B-06265;
 • podbudów i ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-96012;
 • podbudów z chudego betonu wg PN-S-96013;
 • mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym wg PN-EN 14227 oraz krajowego dokumentu aplikacyjnego „WT-5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych”
 • podsypek cementowo-piaskowych (PCP);
 • mieszanek niezwiązanych z zastosowaniem kruszyw naturalnych, sztucznych oraz pochodzących z recyklingu wg PN-EN 13285 oraz krajowego dokumentu aplikacyjnego „WT-4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych”.