Dla organizacji


Niezależne laboratorium badawcze – solidny partner przy budowie dróg i inwestycji dla Twojego miasta

Jako niezależne laboratorium oferujemy również wykonanie badań laboratoryjnych przy realizacji inwestycji na terenie miast w ramach zamówień publicznych, na zlecenie jednostek samorządowych.  W tym celu nasza firma startuje w licznych przetargach, ale również zaprasza do przesyłania zapytań ofertowych. Szeroki zakres świadczonych przez nas usług oraz ich wysoka jakość gwarantują kompleksowe, terminowe i jakościowe wywiązanie się z umów. Przestrzegamy wszelkich norm zgodnie z obowiązującym prawem.  Posiadamy również doświadczenie w opracowaniu niezbędnej w tym celu dokumentacji, co znacznie ułatwia i przyspiesza osiągnięcie celów Instytucji zamawiającej.

Jesteśmy firmą zajmującą się problematyką badań oraz nadzoru technologicznego przy budowie dróg, autostrad oraz obiektów wielkogabarytowych. Posiadamy specjalistyczną wiedzę oraz najnowocześniejszy sprzęt pomiarowy. To połączenie umożliwia nam pełne rozpoznanie stanu materiałów oraz konstrukcji. Swoją pracą badawczą, ekspertyzami oraz doradztwem wspieramy inwestycje z różnych dziedzin. Doradzamy inwestorom w procesie podejmowanie decyzji związanych z inwestycjami budowlanymi. Na podstawie badań diagnostycznych opracowujemy opinie i ekspertyzy. Przeprowadzamy cały szereg badań materiałów pod kątem ich przydatności do wykorzystania w budownictwie. Współpracujemy z najlepszą ekspercką kadrą. Wszystkie nasze działania prowadzone są z laboratoryjną precyzją i rzetelnością.

Działamy jako laboratorium akredytowane z kilkunastoletnim doświadczeniem w realizacji badań dla inwestorów prywatnych, publicznych, firm budowlanych i projektowych, a także administracji publicznej.

Badania poprzedzające wykonanie inwestycji

Badania są niezbędnym elementem każdej inwestycji drogowej oraz inwestycji wielkogabarytowej. Oferujemy kompleksową realizację tego typu usług i pełny nadzór jakościowy każdego etapu robót, od badania podłoża po badania nawierzchni, czy gotowych struktur/budynków.

Badania kontrolne

Oferujemy wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych przy realizacji inwestycji na terenie całej Polski, w zakresie przeprowadzania badań kontrolnych przy powstawaniu nowych, rozbudowie lub rewitalizacji obiektów i dróg.

Badania sprawdzające

Oferujemy również wykonanie badań sprawdzających niezbędnych do oceny jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów przy budowie, przebudowie, remoncie ulic i obiektów inżynierskich realizowanych na terenie miast.


Laboratorium Labor Aquila wywiązuje się z powierzonych prac rzetelnie, sprawnie i terminowo, wykazując się przy tym bardzo dobrą organizacją pracy. Posiadamy również odpowiednie zaplecze techniczne i wykwalifikowaną kadrę specjalistów. Na naszej stronie, w zakładce Oferta znajdą państwo pełny zakres oferowanych przez nas usług, wraz z ich omówieniem. Zlecając tego typu badania ważne jest również aby korzystać z pomocy kompetentnych laboratoriów badawczych, tj. akredytowanych laboratoriów drogowych – sprawdź zakres naszej akredytacji.


Zapraszamy do współpracy!
Zaspół Labor Aquila