Polityka prywatności


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie danych osobowych (w skrócie RODO) informujemy o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych kiedy korzystasz z Naszej strony internetowej. Tym samym spełniamy obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust 1 i 2 RODO:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Badań Inżynierskich LABOR AQUILA Paweł Słaboński z siedzibą w Nowa Wieś, ul. Działkowa 15, 42-262 Poczesna, NIP 573-151-98-19. Możesz kontaktować się z Nami w celu modyfikacji, weryfikacji czy usunięcia danych listownie na powyższy adres lub mailowo: biuro@instytut-labor-aquila.pl

2. Twoje dane osobowe, które otrzymujemy od Ciebie takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail przetwarzane są w celu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) :
-obsługi zgłoszeń w formie elektronicznej lub papierowej,
-prowadzenia korespondencji – w formie elektronicznej lub papierowej,
– realizacji zamówień lub usług ,
-rejestrowania transakcji,
-windykacji należności,
-archiwizacji danych,
-przedstawienia oferty handlowej (po odebraniu przez Ciebie zgody)

Forma elektroniczna oznacza przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych w postaci elektronicznej, na serwerach oraz nośnikach pamięci (np. dyskach twardych), przez osoby upoważnione w tym zakresie.
Forma papierowa oznacza dokumenty wydrukowane na papierze, takie jak np. imienne dokumenty sprzedaży, listy przewozowe, etykiety adresowe, monity dotyczące zaległych płatności oraz inne, na których niezbędne jest umieszczenie Twoich danych osobowych w zakresie realizacji umowy, usługi, zamówienia lub transakcji.

3. Twoje dane osobowe są przez nas udostępniane jedynie podmiotom wspierającym nas w zakresie realizacji umowy, usługi, zamówienia lub transakcji . Przekazujemy je do:

Księgowości: Doradca Podatkowy Jadwiga Morawska, ul. Wilsona 15/5, 42-200 Częstochowa, NIP 5730229143

4. Dodatkowo, istnieje możliwość udostępnienia Twoich danych uprawnionym organom publicznym odpowiedzialnym za kwestie nadużyć lub oszustwa (np. kontrola skarbowa). Nie sprzedajemy i nie udostępniamy Twoich danych osobom ani firmom trzecim w celach marketingowych
5. Nie przekazujemy i nie zamierzamy przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.
6. Twoje dane będą przechowywane przez okres obsługi zapytania, realizacji umowy, przeprowadzenia obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie podatkowym, rachunkowym lub innym, dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z umową, archiwizacji i prowadzenia statystyk lub do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody. Twoje dane osobowe są przechowywane w formie elektronicznej lub/i papierowej, maksymalnie do 10 lat od chwili zakończenia umowy, usługi, zamówienia lub transakcji. Po upływie tego okresu są trwale usuwane przez osoby uprawnione zgodnie z obowiązującą procedurą

7. Gwarantujemy Tobie wszystkie prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, obejmującego zakres:
-dostępu do Twoich danych
– możliwości sprostowania lub usunięcia Twoich danych
-ograniczenia przetwarzania Twoich danych
– przenoszenia Twoich danych
– niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu Twoich danych
– wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych

Możesz skorzystać z powyższych uprawnień, gdy zażądasz:
-dokonania zmiany w Twoich niekompletnych lub nieprawidłowych danych
– usunięcia Twoich danych, aby nie były dostępne dla nas i ponownie przetwarzane w celach, dla których zostały zgromadzone
– ograniczenia przetwarzania Twoich danych, gdy stwierdzisz ich nieprawidłowość lub przetwarzanie niezgodnie z przeznaczeniem, do momentu, aż wyjaśnimy wszelkie nieprawidłowości i jeśli nie zechcesz usunąć Twoich danych
– przeniesienia Twoich danych na podstawie zgody lub umowy zawartej z Tobą
– wyrażenia sprzeciwu w/s nieprawidłowego przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, w postaci wniesienia skargi do organu nadrzędnego, czyli GIODO pod adresem:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi.

9. Nasza strona tak jak wiele innych serwisów internetowych świadczących usługi drogą elektroniczną może gromadzić w ramach usług swojej strony dane za pośrednictwem takich technologii jak cookies oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub urządzeniu). O tym w jaki sposób wykorzystujemy pliki dowiesz się w Polityce Plików Cookies.

10. Twoje dane nie ulegają profilowaniu.

11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane Użytkowników i ochronić je przed działaniami osób trzecich poprzez stosowanie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń serwerów, połączeń i serwisu w celu ochrony danych.