Akredytacja


Wysokiej jakości badania laboratoryjne

Oferujemy Państwu najwyższej jakości usługi badawcze, czego dowodem jest otrzymana przez nas akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji oraz wdrożony w 2015 roku system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Priorytetowym celem Instytutu Badań Inżynierskich Labor Aquila jest stałe spełnianie wymagań Klientów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu w prowadzonej działalności laboratoryjnej. Dążymy do ugruntowanie mocnej pozycji na rynku poprzez świadczenie usług na najwyższym poziomie, ciesząc się opinią wyspecjalizowanego dostawcy usług laboratoryjnych.


Cele jakościowe laboratorium Labor Aquila

Wyznaczyliśmy sobie kilka celów, które niezmiennie wytyczają nam jasny kierunek naszych działań i pozwalają zachować najwyższy standard oferowanych usług.


Naszą politykę jakości realizujemy poprzez:
 • osiąganie zadowolenia Klientów i zdobycie ich trwałego zaufania;
 • świadczenie usług wysokojakościowych, zgodnych z ustalonymi metodami i spełniających wymagania Klientów;
 • stałe podnoszenie poziomu wyposażenia i stanu zaplecza technicznego;
 • ciągłe umacnianie pozycji na rynku;
 • zwiększenie konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa.
Założone cele osiągamy poprzez:
 • przestrzeganie wszelkich prawnych wymogów;
 • sprawną i terminową realizację zamówień oraz zleceń;
 • bezstronne działania;
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji naszego personelu;
 • poufność – wszystkie informacje pozyskane od Klienta traktowane są przez nas jako poufne i nie udostępniane na zewnątrz;
 • nieustanne usprawnienia w zakresie organizacji pracy;
 • badanie satysfakcji i poziomu zadowolenia Klientów.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość naszego zespołu o konieczności stałego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania oraz wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Klientów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb oraz spełniania wymagań normy PN – EN ISO/IEC 17025:2018-02. 


Aktualny zakresy posiadanej przez nasze laboratorium akredytacji (AB 1570) znajduje się na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji oraz w plikach do pobrania.

 


Jako nieliczni posiadamy akredytacje badania IRI

Piliki do pobrania

Akredytacja AB 1570

Pobierz PDF

Polityka jakości

Pobierz PDF

Rozpatrywanie skarg

Pobierz PDF