Oferta


Nasze usługi

Poznaj szeroki zakres świadczonych usług


Badania laboratoryjne

Posiadamy w swojej ofercie blisko 140 różnego rodzaju badań laboratoryjnych i ponad 17 lat doświadczenia w ich realizacji.

Innowacyjne technologie

Tworzymy innowacyjne receptury na wyroby oraz usługi. Implementujemy nowoczesnych technologie w budownictwie.

Badania destruktu asfaltowego

Wykonujemy badania na potrzeby Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dn. 23.12.2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (Dz.U.2021 poz. 2468)

Doradztwo i ekspertyzy

Zapewniamy nadzór laboratoryjny oraz doradztwo technologiczne dla kopalni kruszyw i wytwórni mas bitumicznych.