Badania granulatu


23 maja 2020

Badania granulatu pochodzącego z recyklingu nawierzchni asfaltowych

W artykule przedstawiono światowe doświadczenia w recyklingu nawierzchni asfaltowych, które udowodniają, że recykling asfaltowy jest rozwijającym się, potrzebnym i nowoczesnym zagadnieniem badawczym. Mimo że wymaga wielu starań, to jest niezwykle potrzebny, by w przyszłości  nie zabrakło zasobów naturalnych.


  • Źródło: Magazynie Autostrady 5/2019
  • Autorzy: P. Słaboński (Labor Aquila), B. Stankiewicz (Politechnika Opolska)
  • Pełny artykuł pobierzesz klikając – TUTAJ

Podsumowanie artykułu

Należy podkreślić, że aplikacja granulatu w MMA wymaga indywidualnej optymalizacji jej składu. Zespół prof. J. Króla z Politechniki Warszawskiej na podstawie kompleksowych badań stwierdził, że mieszanki mineralno-asfaltowe z udziałem granulatu wymagają dodatku bardziej miękkiego lepiszcza, w porównaniu z mieszankami tradycyjnymi.

We własnych badaniach i analizach wykazano, że dodatek środka adhezyjnego Asfix Alfa do asfaltu jest czynnikiem polepszającym całościową konfigurację uzyskanej mieszanki. Poprzez dodatek Asfix Alfa uzyskujemy polepszenie urabialności, co jest efektem odświeżenia tzw. filmu olejowego asfaltu w granulacie, a zabieg ten nie zmienia lepkości asfaltu. Światowe doświadczenia w recyklingu nawierzchni asfaltowych udowodniają, że temat ten jest wciąż rozwijającym się, potrzebnym i nowoczesnym zagadnieniem badawczym oraz oczywiście implementacyjnym.

W warunkach rodzimych wymaga wielu starań, aby granulat stał się powszechny i należycie doceniany tak, aby następnym pokoleniom nie zabrakło zasobów naturalnych.


Dowiedz się więcej na temat środka adhezyjnego Asfix Alfa do mieszanek mineralno-asfaltowych zwiększającego adhezję asfaltu do kruszywa!

Skontaktuj się z nami lub sprawdź na www.asfixalfa.pl