Recykling nawierzchni asfaltowych


23 maja 2020

Recykling nawierzchni asfaltowych w świetle badań nad zwiększeniem udziału granulatu w MMA

W artykule poruszono zagadnienie dotyczące zwiększenia udziału odpowiednio dobranego granulatu pochodzącego z recyklingu do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych. Przykłady takiego rozwiązania omówiono na podstawie próbnego odcinka drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego na bazie granulatu.


  • Źródło: Magazynie Autostrady 10/2018
  • Autorzy: P. Słaboński (Labor Aquila), B. Stankiewicz (Politechnika Opolska)
  • Pełny artykuł pobierzesz klikając – TUTAJ

Podsumowanie artykułu

Stare, wyeksploatowane nawierzchnie asfaltowe sfrezowane  i poddane recyklingowi to niewątpliwie nowoczesny standard zrównoważonego rozwoju w budownictwie drogowym.  Największy wskaźnik tzw. odzysku materiałów pierwotnie  wbudowanych w nawierzchnie asfaltowe występuje w warunkach amerykańskich, gdzie poddawanych jest recyklingowi  około 80% usuwanych, frezowanych nawierzchni asfaltowych. Efektywne wytworzenie MMA związane jest z użyciem odpowiednio przygotowanego granulatu, zastosowaniem kompatybilnego dla całości środka odświeżającego  oraz zagwarantowaniem systemu technologicznego otoczarek, przeznaczonych do recyklingu.

Zastosowany w badanych odcinkach nawierzchni ekologiczny środek Asfix Alfa stworzony i wdrażany przez Instytut Badań Inżynierskich Labor Aquila Sp. z o.o. umożliwił wytworzenie MMA  opartej w 100% na granulacie asfaltowym i był czynnikiem,  komponentem odświeżającym oraz wzbogacającym. Uzyskane wyniki badań laboratoryjnych świadczą o tym, że na drogowych odcinkach testowych otrzymano warstwę ścieralną  nawierzchni na bazie granulatu, odpowiadającą parametrami betonowi asfaltowemu AC 11 S dla ruchu KR 1-2 niczym  nie ustępującą tradycyjnym nawierzchniom. Możliwości  technologiczne dwubębnowych wytwórni MMA w deterministycznym stopniu pomagają w procesach recyklingowych efektywnego odzysku materiałów. Ważnym elementem  toku produkcyjnego są też innowacyjne suszarki działające w technologii wytwórni z jedną suszarką.

Dzięki opisywanej technologii zrównoważony rozwój w budownictwie  drogowym ma realne szanse zaistnienia w oczekiwanym  finansowym i ekologicznym wymiarze, gdyż m.in. została obniżona temperatura produkcji do 120°C. Jednakże  technologie recyklingowe wykorzystywane w innych krajach nie mogą być w sposób bezpośredni implementowane  do zastosowań w naszych drogach. Należy je dostosować  do polskich warunków klimatycznych oraz specyficznych  własności materiałów występujących w Polsce bezustannie czuwając nad całym procesem technologicznie, jak i laboratoryjnie. Ponadto należy doprecyzować wymagania techniczne i prawne możliwości stosowania granulatu z frezowanych nawierzchni, a przede wszystkim ustalić jednolite  i czytelne procedury odbioru nawierzchni z udziałem materiałów recyklowanych. Nie bójmy się granulatu.


Dowiedz się więcej na temat środka adhezyjnego Asfix Alfa do mieszanek mineralno-asfaltowych zwiększającego adhezję asfaltu do kruszywa!

Skontaktuj się z nami lub sprawdź na www.asfixalfa.pl