Oznaczanie gęstości MMA w piknometrze oraz jakości pyłów metodą błękitu metylenowego